SucKhoe-Siết nhập chất tạo nạc salbutamol

DAUMOIVAIGAY-Siết nhập chất tạo nạc salbutamol Danh mục này áp dụng cho các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trừ thuốc gây nghiện, hướng thần… Salbutamol là hoạt chất làm nguyên liệu trong 9 loại thuốc điều trị cho con người từ nhiều năm nay. Thuốc chứa …

Read More »